Kliendikeskne lähenemine

Konkurentshind ja saavutatud kvaliteet

Oxford Engineering UK tütarettevõte Oxford Engineering Eesti võimaldab toota madala hinnaga detaile ja koostusid väikeste ja keskmiste seeriatena, peamiselt Suurbritannia turule.

Samas ei ole hinnatase saavutatud kvaliteedi kulude arvelt. Oxford Engineering Eesti töötab samadel põhimõtetel ja kvaliteediprotseduuridel nagu teised grupi sisesed ettevõtted Suurbritannias. ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 sertifitseeritud ettevõte tegutseb suunas, et saavutada AS9100 lennunduse ja kosmosetehnika akrediteering. Juhtimis- ja tehnilisi teadmisi jagatakse grupi siseselt ühtlustamaks teenuste taset.

Tootmist jälgitakse pidevalt, et olla valmis vastama kliendi igale spetsiifilisele nõudmisele.

Erinevate turgude kogemus

Me omame kogemusi erinevatelt turgudelt ja tarnime maailma juhtivatele meditsiini, energia (õli, gaasi ja elektrienergia) ning lennutehnika ettevõtetele. Hea kohanemisvõime erinevate sektori nõuete suhtes aitab täita meie klientide kõrgeid ootusi.

Kaasamispoliitika

Me kaasame oma kliente nendepoolsete erinevate eesmärkide saavutatamisel ja ootuste täitmisel. Juhul, kui peaks tekkima olukord, kus me ei suuda tagada õigeaegset tarnet, õiget kogust või kvaliteeti, teavitame oma klienti probleemidest ja põhjustest ning pakume välja omapoolsed lahendused.

Avatud raamatu poliitika

Avatud raamatu poliitika tähendab, et kliendile esitatakse selgelt ja avatult hinna kujunemine. Kinnitatud materjali ja mitte korduvate elementide hinna näitamine aitab mõlemal poolel keskenduda tegelikule tootmishinnale. Taoline hinna avatus kliendi suhtes aitab süvendada meie koostööd ja säilitada tugevat, pikaajalist ja mõlemale poolele kasulikku partnerlust.

Täielik, õigeaegne ja kvaliteetne tarne

Esimese korraga õigesti

Meie ettevõte teeb investeeringuid täieliku, õigeaegse ja kvaliteetse tarne tagamiseks, et saavutada vajalik paindlikkus.

Tähtaegadele keskendumine

Pöörates suurt tähelepanu tarne tähtaegadest kinnipidamisele, teadvustab Oxford Engineering Eesti õigeaegse tarne olulisust endale ja oma klientidele. Tootmisprotsessi ja logistika pidev arendamine, mis hõlmab investeeringuid masinaparki ja protsessidesse, koondab meie tähelepanu kliendipoolsetele tähtaegadele.

KAS Technologies grupp (Oxford Engineeringu emafirma)

Võimalik sünergia ja madal risk

Kliendid tunnevad end kindlalt kui saavad usaldada oma tellimusi majanduslikult kindlustatud ja iseseisva ettevõtte kätte. Koostöö grupiga on riskivaba valik, ühtlane tase grupisiseselt tagab parima tulemuse. Grupisisesed protsessid vastavad standarditele, on auditeeritud kolmandate isikute poolt ning samuti kontrollitud grupisiseselt. Grupp kasutab ladustamisel Kan-Ban süsteemi, mis tagab tootmise ajal püsivalt piisava laovaru, et hoida kinni kokkulepitud ajagraafikust. Kui klient teeb kiirtellimuse, on vajalik kogus võimalik välja saata 24 tunni jooksul, et hoida õigeaegse tarne kokkulepet. Kulusäästliku tootmise kasutamine ja konkurentsivõimelised hinnad teevad KAS Technologies grupist kaubamärgi, millega võrreldakse ka teisi tarnijaid.